Dean List


Semester pertama 
Apa yang aku belajar cuma sikit
Yang diimpi angat besar
Belajar bila diketuk
Buka buku hanya untuk peperiksaan kecil
Sebuah definisi pelajar unversiti katanya
Apabila masih diberi peluangan merasai Dean List (21/4/2017)
Walaupun semester pertama cuma hanya kejar Mycsd 
Alhamdulillah

No comments: